Pro-Screen DOO Novi Sad

Reklamni proizvodi od klirita

Proizvodi od klirita, poznatijeg kao pleksiglas, imaju izuzetnu primenu u svetu reklamne industrije. Klirit kao materijal u izradi reklamnih proizvoda je nezamenjiv obzirom na tehničke karakteristike u koje između ostalog spadaju kvalitet i mehanička otpornost. Od klirita kao repromaterijala, mogu se napraviti mnogi reklamni proizvodi koji se koriste kao POS (point of sale) proizvodi u koje spadaju kliritni stalci, nosači brošura i kataloga, kliritne kutije, govornice, 3D slova, klitini pultevi, police od klirita, kliritne table, plakete i medalje od klirita, ekspozitori i brojni proizvodi po zahtevima klijenata. Obzirom da posedujemo kompletnu opremu za lasersko graviranje, cnc isecanje i termo-oblikovanje klirita do 20 mm debljine, obučene kadrove i potrebnu infrastrukturu za obradu klirita, možete nam poslati zahtev ili tehnički crtež proizovda i u najkraćem mogućem roku ćemo se javiti sa  predlozima kompletnih rešenja za Vaše marketinške potrebe.

Naša ponuda – tipski proizvodi od klirita

U našoj poonudi možete naći širok asortiman proizvoda od klirita među kojima su:

Personalizovane plakete od klirita

Kliritne plakete

Kliritni šatorčići

Kliritni šatorčići

Kliritne medalje

Kliritne medalje

Reklamni proizvodi od klirita su u poslednjih par godina postaju sve popularniji obzirom da upotrebom ovog materijala mogu da se stvore elegantni, upotrebljivi i izuzetno privlačni promotivni proizvodi. Ono što izdavaja klirit u odnosu na druge materijale koji se koriste u reklamnoj industriji je to što je transparentan, a u kombinaciji sa drugim bojama klirita se mogu napraviti reklamni kliritni proizvodi izuzetnog vizuelnog efekta.

reklamnimaterijal-ns.com ©2020